ZÖLDSPORT Egyesület - túrák, kirándulások

ELMARAD - KÖZGYŰLÉS

A ZÖLDSPORT Egyesület törvényes működésének egyik feltétele, hogy az Egyesület döntéshozó szerve, a közgyűlés elfogadja az előző évi beszámolót. Alapszabályunk https://www.zoldsport.eu/letoltesek/dokumentumok/alapszabaly/ZOLDSPORT_alapszabaly_150418.pdf nem tartalmaz elektronikus formában tartható közgyűlési formát, a tagok jelenléti ívvel bizonylatolt, egy helyen történő személyes megjelenésére kötelez. Mivel a jelenlegi járványhelyzet az otthon maradás ajánlásával kivételes, a törvények ebből fakadóan erre sajnos nem tartalmaznak követendő eljárásokat.

A Civil Információs Centrum megkereste az Országos Bírósági Hivatalt annak állásfoglalását kérve. E szerint a közgyűlés által elfogadott beszámolót egy éven belül kell pótolni. Ez esetben nem szabnak ki pénzbüntetést.

A formai követelményeket megtartva tehát a közgyűlésre szóló meghívó minden esetre ezennel kiküldésre kerül, azonban


figyelembe véve a járványhelyzetet, a közgyűlést meghatározatlan ideig elhalasztjuk!


Miután normalizálódott a vészhelyzet, természetesen összehívásra kerül a közgyűlés!!!

Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra!

Pásztor András
ügyvezető elnök
 

MEGHÍVÓ A KÖZGYŰLÉSREKedves Tagtársunk!

Egyesületi elnöki jogkörömnél fogva 2020. április 26-án 13.00 órára összehívom a ZÖLDSPORT Egyesület legfőbb szervét, a KÖZGYŰLÉS-t, melynek helyszíne a 1103 Budapest, Kőér utca 2/c alatti székhelyünk foglaltsága miatt kihelyezésre kerül a 2193 Galgahévíz, Korom-tanya alá.

Napirendi pontok

1. A 2019-évi szakmai beszámoló jóváhagyása.

2. A 2019-évi közhasznúsági jelentés elfogadása.

3. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása az Egyesület működéséről.

4. A 2020-as túratervek elfogadása.

5. A 2020-as költségvetés és a 2021-es tagdíjak elfogadása.

6. Egyebek.


A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Amennyiben a szükséges létszám a meghirdetett időpontra nem gyűlne össze, úgy megismételt közgyűlést hívok össze ugyanarra a helyszínre 13.30 órára, ugyanazon napirendi pontokkal, létszámtól függetlenül.

A jelenlévők egyszerű többsége szükséges az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés és az éves költségvetés elfogadásához.

Kérem, hogy a határozatképesség érdekében mindenképpen gyertek el!

Budapest, 2020. március 26.

Borsos Gábor sk.
elnök