ZÖLDSPORT Egyesület - túrák, kirándulások

november 18. (cs) - Rendkívüli közgyűlés, meghívó

Meghívó
a ZÖLDSPORT Egyesület rendkívüli KÖZGYŰLÉS-ére

Tisztelt Sporttársak!


Egyesületi elnöki jogkörömnél fogva
2021. november 18-án, csötörtökön 17.00 órára
összehívom a ZÖLDSPORT Egyesület legfőbb szervét, a
KÖZGYŰLÉS-t,
melynek helyszíne a Budapesti Sportszövetségek Székháza, illetve azon belül a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által részünkre biztosított Budapest, V. Curia utca 3. alatti Kapcsos Lajosné terem – ahol az évtervezőket szoktuk tartani.


Egyetlen napirendi pontunk lesz csak: a 2021. július 4-én elfogadott Alapszabályunk módosítása a Fővárosi Törvényszék Budapesten, 2021. október 5.-én kelt 26.Pk.60.092/2006/24. számú Végzése által előírtak szerint – 45 napon belül. Az átdolgozás már folyamatban van!

I.
„1. Figyelemmel a szervezet közhasznú jogállására, az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartott közgyűlés és elnökségi ülés szabályait egészítsék ki olyan rendelkezésekkel, melyek meghatározzák, hogy az ilyen módon tartott ülések nyilvánosságát, bárki általi élő követését miként biztosítják.
2. Figyelemmel arra, hogy a szervezet az alapszabályban deklaráltan sportegyesületi formában kíván működni, az alapszabályt egészítsék ki a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.) következő rendelkezéseinek megfelelően:
17. § (1) Sportegyesület:
a) közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,
b) sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
17. § (6) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
(7) A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.”

II.
Az új szabályozás szerint, online térben is tartható a közgyűlés, ennek nyomonkövethetőségét kell még megjeleníteni az alapszabályban.

Az Alapszabályt módosító rendkívüli közgyűlés után természetesen megtartjuk a szokásos évértékelést 2021-ről a túrákon készült képek vetítésével, illetve a 2022-es programok tervezését is – jó esetben csalogató képek vetítésével!

Budapest, 2021. október 18.
Borsos Gábor sk.
elnök