2009. évi Köztársaság Kupa értékelése

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } A:link { color: #0000ff } -->

XIII. köztársaság kupa Tájékozódási Túraverseny 2009

 

önértékelés

 

Versenykiírás: a szükséges adatokkal és információkkal 30 nappal a verseny előtt elküldtük e-mailen, valamint a www.zoldsport.extra.hu honlapunkon az interneten is megtalálható volt.

 

Engedélyek: a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a versenyre engedélyt kértünk és kaptunk.

Nevezés: a május 20-ai határidőig kevés csapat nevezett. Aztán 66 csapat 160 fővel jelezte részvételét. Végül két csapat nem jött el, kettő pedig a helyszínen nevezett.

Versenyközpont: Idén az Adyligethez közeli Julianna-majorban, a Sztrilich Pál Cserkészpark területén volt a versenyközpont. Egy félig nyitott, de tetővel ellátott helyen megfelelő hely volt a nevezésre, a regisztrációra, a rajtoltatásra, a szerkesztésekre, majd célként az érkeztetésre, kiértékelésre. Nem messze volt lehetőség mosakodásra, öltözésre is. Sajnos a hely közösségi közlekedéssel nem volt elérhető. A gépkocsival érkezők kényelmesen parkolhattak.

Az eredményhirdetés időben lezajlott. A személyzet jól működött, a régi tagok tapasztalata és az újak tanulékonysága nagyban segített.

Ki volt függesztve az általános tájékoztató és a felhívás az ide vonatkozó előírások betartásával, valamint a terepen alkalmazott bóják mintái, a vezértérkép kinagyítva és a feladat megoldások is ki voltak rakva.

Rajt, cél: A rajtidő műholdjeleket fogó GPS órán volt látható. Az időmérőknél vagy ilyen, vagy ehhez igazított óra volt. A nevezések alapján kategóriánként, csapatra szabva genoterm tasakba összegyűjtöttük a kiszúrt térképet, a fekete-fehér térképet, az igényelt plusz térképet, valamint a menetutasítást.

Az értékelést kategóriánként külön ember végezte. Sőt külön személyzet és számítógép számolta az időket. Az összesítés és végellenőrzés is számítógéppel történt. Az értékelés után minden kartont azonnal kiraktunk, az esetleges észrevételeket lehetőség szerint orvosoltuk.

Észrevétel: jogos kritika ért bennünket néhány esetben az idők elszámolásában. Sajnos az előkészítés során egy sornyi eltérés volt az excel táblázatban az összegzésnél. Gyorsan sikerült a bajt orvosolni.

 

Térkép: a verseny a Julianna-major 1998-as helyesbítésű 10.000-es méretarányú, 5 méteres alapszintközű, valamint a hasonló adottságú Vöröspocsolyás-hát térképek kategóriánként külön-külön berajzolva vízhatlan, tintasugaras nyomtatással készültek. A terepen történt változásokat idén tavasszal nem kis áldozattal járó munkával Szádeczky-Kardoss Tamás felülvizsgálta. Térképhibára vonatkozó észrevételről nincs tudomásunk.

Terep: A pályák vonalvezetését igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a jól futható részekre kerülhettek a feladatok.

A terepet É-ról a Vöröspocsolyás-hát, K-ről a Budakeszi Vadaspark, D-ről a Budakeszi-Telki közút, Ny-ról pedig a Szarvas-árok határolta.

Pályák: a három időellenőrző állomással négy részre bontott pályák az óra járásával megegyezően kerültek felépítésre. Az A-pálya volt a leghosszabb. Az A36 némileg rövidebb, az A50-60-70 sem sokkal volt rövidebb. Utóbbi idén először szerepelt a „repertoárunk”-ban. Így volt ezzel a GPS kategória is, melynél globális helymeghatározó eszköz segítségével kellet a kitűzött, bójával nem jelölt 25 pontból 15-öt minél előbb begyűjteni. A C-pálya pedig részletes leírás segítségével körüljárta a környék érdekesebb részeit.

 

Ellenőrző pontok: Óvás nem érkezett a versenyzők részéről.

Pontőr: a távolságmérésnél levő ellenőr rendellenességet nem tapasztalt.

 

 

Feladatok:

  • Korábbi ígéretünkhöz híven egyenes itiner, poligon feladat most sem, idén sem volt!

  • A távolságmérés útja alkalmas volt a feladatra, több nulla hibapontos megoldás is volt!

  • A szintmenetnél a kis lejtő dacára jó megoldások születtek.

  • Az irányfésű lapbójái az érkezési irányba voltak fordítva, azonosíthatók voltak. Nagyon sok jó eredmény született.

  • A szerkesztések nagyjából pontosak voltak.

 

Időmérő állomások: megfelelően működtek, észrevétel nem érkezett. Az állomáskartonok vezetése megfelelő volt. A harmadiknál 2 decis üdítőt, csokoládét adtunk, a célban pedig hagymás-vajas kenyeret, valamint szénsavas ásványvizet adtunk.

 

Ellenőrző bíró: a pályakitűzést felkért ellenőrző bíró végezte. Észrevételeit figyelembe vettük. Sajnos a verseny időpontjában nem tudott jelen lenni.

 

MTSZ ellenőr: a versenyre az MTSZ Verseny Albizottsága ellenőrt delegált. Érdemi észrevétele nem volt, illetve további rendezésre buzdított bennünket.

 

Versenyző karton: a Szabályzatban levő minta alapján készült kartont használtuk a versenyen.

 

Menetutasítás: kategóriánként önálló menetutasítás készült.

 

Értékelés: Minden kategóriára jutott külön értékelő bíró. A célban a megfejtések és a verseny pályái ki voltak függesztve. A kiértékelt kartonok megtekinthetőek voltak. Az értékeléssel kapcsolatos észrevételeket a kifüggesztés során többnyire figyelembe vettük.

  • Nem tudtuk elfogadni azt az észrevételt, hogy az egyik ponton az illető nem lyukasztott, csak a stekk számát írta a kartonra.

  • Két ellenőrző pontra vonatkozóan érkezett olyan észrevétel, hogy a pontok nem voltak jó helyen. Ezek az állítások igaznak bizonyultak, mivel azonban nem voltak a közelükben tévesztő pontok és a térképen kiszúrt helyről látható volt a bója, nem kellett jelentős időt az igazoló lyukasztó megkeresésére fordítani, ezért a pályán elért idők kerültek beszámításra.

  • A50-ben a 0 pontos holtverseny eldöntésénél a feladat megoldásánál azt vettük figyelembe, hogy a győztes csapat a feladatmegoldás során, a terepen az abszolút helyes pontot fogta, míg a másodiknak értékelt csapat a még tűrésen belüli, de még 0 pontos értékelésű megoldást alkalmazta.

  • Az egyik lapbója a lyukasztóval együtt sajnos eltűnt.

  • Szerintünk jól debütált az új kategória, bár viszonylag kevesen voltak a résztvevők a kis hírverés miatt. Azon versenyzők, akik már több GPS versenyen is részt vettek, azok nagyobb gyakorlatuknak köszönhetően könnyebben vették az akadályokat. Dicsérték, hogy tájfutó térképet is kaptak, így könnyebb volt az átláthatóság miatt az útvonal megtervezése.

 

Baleset: nem tudunk róla.

 

Beérkezett résztvevők:

A 8 csapat 19 fővel

A36 6 csapat 16 fővel

A50 8 csapat 16 fővel

A60 7 csapat 16 fővel

A70 1 csapat 2 fővel

B 15 csapat 32 fővel

C 10 csapat 31 fővel

GPS 6 csapat 13 fővel

Összesen 61 csapat 145 fővel.

 

Rendezők: Antal Ágnes, Benedekné Bodnár Katalin, Borsos Gábor, Háncs Péter, Háncsné Koroncai Ildikó, Hegedűs Attila, Hegedűs Györgyné, Jankus József, Jankus Józsefné, Koromházi Bea, Korompai Ákos, Koszovácz Erzsébet, Koszovácz Patrick, Koszovácz Wanda, Kóti Magdolna, Lak Béla, Lak Béláné, Láng Gyöngyi, Mócsány Bertalan, Pásztor András, Rósa László, Stépán Antalné, Szabó Árpád, Szabóné Kornis Katalin, Szádeczky-Kardoss Tamás, Szűcs Anikó, Tahy Ágnes, Tahy Péter, Takács Sándor, Tölgyesi László, Tölgyesi Lászlóné, Vári Lászlóné, összesen 32 fő.

 

Eredményközlés, díjazás: ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztásra (kupa, érem, oklevél) kb. 15 órakor került sor.

 

A verseny sportszerűen zajlott, néhány résztvevő köszönetét fejezte ki a rendezésért!

 

Az eredményes részvételért és a sportszerű viselkedésért én is köszönetemet fejezem ki minden résztvevőnek, hálás köszönetemet fejezem ki odaadó, áldozatkész munkájáért minden segítőmnek és a társ-rendező szervezeteknek, támogatóinknak!

 

Borsos Gábor

a versenybíróság elnöke

Letölthető: www.zoldsport.eu/letoltesek/koztarsasagkupaertekeles/KoKupa_ertekeles09.doc

Letölthető ponteredmények: www.zoldsport.eu/letoltesek/koztarsasagkupaertekeles/KoKupa_eredmenyek09.xls