2006. évi Köztársaság Kupa értékelése

X. KÖZTÁRSASÁG KUPA ÉRTÉKELÉSE

2006

X. köztársaság kupa Tájékozódási Túraverseny 2006

 

önértékelés

 

Versenykiírás: a szükséges adatokkal és információkkal 30 nappal a verseny előtt elküldtük e-mailen és szükség szerint levélben, valamint az interneten is megtalálható volt.

 

 

 

Engedélyek: a Pilisi Parkerdő Rt Gödöllői Erdészetétől a versenyre engedélyt kértünk.

Nevezés: az október 16-ai határidőig kevés csapat nevezett. A verseny elhalasztását kilátásba helyező e-mailre aztán elkezdtek jönni a nevezések. Végül aztán 55 csapat 131 fővel jelezte részvételét.

Versenyközpont: A verseny helyszínének kiválasztásában döntő szempont a Köztársaság Kupáknál az októberi időjárásban, hogy fedett területre kerüljön a versenyközpont. Ez ebben az esetben a Gödöllő-Erzsébetpark térképen is szereplő Logopédiai Intézet és Általános Iskola lett. Szerencsés választás volt, mert megfelelő hely volt a nevezésre, a regisztrációra, a rajtoltatásra, a szerkesztésekre, majd célként az érkeztetésre, kiértékelésre, frissítésre, öltözésre.

Megközelíthető volt HÉV-vel, vonattal és a gépkocsival érkezők is kényelmesen parkolhattak.

Az eredményhirdetés időben lezajlott. A személyzet jól működött, a régi tagok tapasztalata és az újak tanulékonysága nagyban segített.

Ki volt függesztve az általános tájékoztató és a felhívás az ide vonatkozó előírások betartásával, valamint a terepen alkalmazott bóják mintái is ki voltak rakva.

A hagymás-zsíros kenyér, a forró tea jól fogyott.

Rajt, cél: A rajtidő rádiójeleket is fogó órán volt látható. Az időmérőknél is ilyen óra volt. A nevezések alapján kategóriánként, csapatra szabva genoterm tasakba összegyűjtöttük a kiszúrt térképet, a fekete-fehér térképet, az igényelt plusz térképet, valamint a menetutasítást.

Az értékelést kategóriánként külön ember végezte. Sőt külön személyzet számolta az időket. Az összesítés és végellenőrzés számítógéppel történt. A program tavalyi hibáit javítottuk.

A versenykartonokat kifüggesztés előtt az ellenőrző bíró tételesen ellenőrizte. Az értékelés után minden kartont azonnal kiraktunk, az esetleges észrevételeket orvosoltuk.

 

Térkép: a verseny térképe a Gödöllő-Erzsébetpark 2003-as helyesbítésű, 2006. márciusi felülvizsgálatú 10.000-es méretarányú, 5 méteres alapszintközű térképből a kategóriánként berajzolt térképek lézernyomtatással készültek. A terepen észlelt további változásokat javítottuk. A térkép észak-déli tájolását elforgattuk, hogy számunkra kedvezőbb versenyterületet nyerjünk A4-es nagyságban.

Terep: ránézésre a terepet ábrázoló térkép igencsak zöld színű. Azonban sikerült a pályák vonalvezetését úgy kialakítani, hogy az áthatolhatatlan sűrűket nem kellett keresztezni, a jól futható részekre kerülhettek a feladatok. Nagy szintkülönbségek a dombságból adódóan nem voltak, azonban a tájékozódást elősegítő terepidomokkal rendelkezett.

A terepet DNy-i és DK-i szélén a gödöllői HÉV, É-ról az M3-as autópálya, ÉK-ről pedig Gödöllő város lakott területei szegélyezték.

Pályák: a két időellenőrző állomással három részre bontott pályák az óra járása szerint kerültek felépítésre. Az A-pálya volt a leghosszabb, itt az alapkörből ki-kiugró pontok is voltak. Az A36 némileg rövidebb, az 50-60 nem sokkal rövidebb volt. A feladatok helyszíneit kellett lényegében összekötni ellenőrző pontokkal.

A B-pálya távja azonos volt az előzőekkel. A C-pálya pedig körüljárta a környék érdekesebb részeit.

 

Ellenőrző pontok: Óvás nem érkezett a versenyzők részéről.

Észrevételek:

  • a távolságmérésnél volt, aki a kötelező útvonal elejét tekintette az első bójának...

  • a szintkövetés végénél levő vonalas tereptárgy, a száraz árok nem volt egyértelmű.

Pontőr: a távolságmérésnél levő ellenőrök rendellenességet nem tapasztaltak.

 

Mozgó pontőr: mivel a terep nem látogatott turisztikailag, ezért most 1 fő dolgozott a terepen.

Feladatok:

  • Korábbi ígéretünkhöz híven egyenes itiner, poligon feladat most sem, idén sem volt!

  • A távolságmérés útja alkalmas volt a feladatra, több nulla hibapontos megoldás is volt!

  • A szintmenetnél a kis lejtő dacára jó megoldások születtek.

  • Az irányfésű lapbójái az érkezési irányba voltak fordítva, azonosíthatók voltak. Nagyon sok jó eredmény született.

  • A szerkesztések pontosak voltak, kevés tévesztést okoztak.

  • A menetidők kiszámítása néhány csapatnak gondot okozott.

  • A szabad sorrendnél voltak, akik helytelenül a tévesztő bójákat is fogták.

 

Időmérő állomások: megfelelően működtek, észrevétel nem érkezett. Az állomáskartonok vezetése megfelelő volt. Az elsőnél 2 decis üdítőt, a másodiknál pedig csokoládét adtunk.

 

Ellenőrző bíró: a pályakitűzést és az eredmények értékelését, a szakmai felügyeletet felkért ellenőrző bíró végezte. Észrevételeit többnyire figyelembe vettük.

 

MTSZ ellenőr: a versenyre az MTSZ Verseny Albizottsága ellenőrt delegált. Érdemi észrevétele nem volt. A versenyen csapatával együtt részt vett.

 

Versenyző karton: a Szabályzatban levő minta alapján készült kartont használtuk a versenyen. Az A kategóriában pótlapot is adtunk, hogy legyen elég hely a szúráshoz, beíráshoz.

 

Menetutasítás: kategóriánként önálló menetutasítás készült. Észrevétel nem érkezett, pedig a gépies másolás következtében a távolságfésű induló pontszáma a B és C kategóriáknál sajnos el volt írva. A hibát a C kategóriánál sikerült kijavítanunk.

 

Értékelés: Minden kategóriára jutott külön értékelő bíró. A célban a megfejtések és a verseny pályái ki voltak függesztve. A kiértékelt kartonok megtekinthetőek voltak. Az értékeléssel kapcsolatos észrevételeket a kifüggesztés során többnyire figyelembe vettük.

 

Baleset: nem tudunk róla.

 

Résztvevők: A: 6 csapat 15 fővel

A36 6 csapat 16 fővel

A50 8 csapat 17 fővel

A60 8 csapat 22 fővel

B 15 csapat 39 fővel

C 10 csapat 32 fővel

Összesen 53 csapat 141 fővel.

 

Rendezők: Dr.Balogh Istvánné, Benedekné dr. Bodnár Katalin, Bolobás Zsuzsa, Borsos Gábor, Füstös István, Füstös Istvánné, Gerő Zsolt, Háncs Péter, Háncsné Koroncai Ildikó, Jankus József, Jankus Józsefné, Király Judit, Koszovácz Erzsébet, Koszovácz Wanda, Lak Béla, Láng Gyöngyi, Marsovszky Miklósné, Mócsány Bertalan, Ódor István, Pásztor András, Princz Kinga, Somogyi Nóra, Szabó Árpád, Szádeczky-Kardoss Géza, Szádeczky-Kardoss Tamás, Tahy Ágnes, Tahy Péter, Telek Tünde, Vass László, Vári Lászlóné, összesen 30 fő.

 

Eredményközlés, díjazás: ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztásra (kupa, érem, oklevél) 16 órakor került sor.

Minden résztvevő zsíros kenyeret, teát, az időellenőröknél csokoládét, üdítőt kapott.

A verseny sportszerűen zajlott, a résztvevők többsége köszönetét fejezte ki a rendezésért!

 

Az eredményes részvételért és a sportszerű viselkedésért én is köszönetemet fejezem ki minden résztvevőnek, minden segítőmnek!

 

Szádeczky-Kardoss Tamás, a versenybíróság elnöke

Letölthető: www.zoldsport.eu/letoltesek/koztarsasagkupaertekeles/2006_kozt_kupa_ertekeles.doc