ZÖLDSPORT Egyesület - túrák, kirándulások

MEGHÍVÓ AZÖLDSPORT Egyesület 2020-évi KÖZGYŰLÉSÉRE

Kedves Tagtársunk!

Egyesületi elnöki jogkörömnél fogva 2020. július 5-én 13.00 órára összehívom a ZÖLDSPORT Egyesület legfőbb szervét, a KÖZGYŰLÉS-t, melynek helyszíne a 1103 Budapest, Kőér utca 2/c alatti székhelyünk foglaltsága miatt kihelyezésre kerül a PANORÁMA KEMPING,ORFŰ, Dollár út 1.alá.

Napirendi pontok

1. A 2019-évi Szakmai Beszámoló jóváhagyása.

2. A 2019-évi egyszerűsített éves Számviteli Beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.

3. Kiegészítő melléklet a Számviteli Beszámolóhoz.

4. A Felügyelő Bizottság Beszámolójának elfogadása az Egyesület működéséről.

5. A 2020-as Túratervek elfogadása.

6. A 2020-as Költségvetés (azon belül a túrák támogatása) és a 2021-es tagdíjak elfogadása.

7. Egyebek.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Amennyiben a szükséges létszám a meghirdetett időpontra nem gyűlne össze, úgy megismételt közgyűlést hívok össze ugyanarra a helyszínre 13.30 órára, ugyanazon napirendi pontokkal, létszámtól függetlenül.

A jelenlévők egyszerű többsége szükséges az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés és az éves költségvetés elfogadásához.

Kérem, hogy a határozatképesség érdekében mindenképpen gyertek el!

Budapest, 2020. június 2.

Borsos Gáborsk.